Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Spółka LOTOS Kolej już blisko rok realizuje przewozy na terytorium Niemiec. W związku z perspektywicznym rozwojem tej działalności, spółka objęła innowacyjnym programem szkoleniowym czternastu pracowników – dwunastu maszynistów i dwóch rewidentów.

Działalność handlowa

Spółka LOTOS Kolej już blisko rok realizuje przewozy na terytorium Niemiec. W związku z perspektywicznym rozwojem tej działalności, spółka objęła innowacyjnym programem szkoleniowym czternastu pracowników – dwunastu maszynistów i dwóch rewidentów.

Kolejowa spółka LOTOSU jest pierwszą w Polsce, która realizuje tak kompleksowy projekt szkoleniowy. Pracownicy – w pierwszej kolejności podnoszą swoje kompetencje językowe w zakresie nauki języka niemieckiego. Następnie w profesjonalnej firmie szkoleniowej w Niemczech, odbędą cykl szkoleń teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnie zdanych egzaminach, w tym potwierdzeniu certyfikatem znajomości języka niemieckiego na poziomie B1, uzyskają uprawnienia do wykonywania samodzielnie pracy przy realizacji przewozów kolejowych na terenie Niemiec.

Objęci szkoleniem pracownicy zostali wybrani w marcu ub.r. spośród kilkuset osób zatrudnionych na stanowiskach związanych bezpośrednio z prowadzeniem ruchu kolejowego. Celem intensywnego treningu jest, by pierwsi adepci rozpoczęli samodzielną pracę jeszcze pod koniec 2016 roku.

Dzięki szkoleniom, spółka będzie mogła jeszcze efektywniej wykonywać swoją pracę przewozową w Niemczech. Lokomotywy TRAXX MS, które eksploatuje LOTOS Kolej mogą dzięki swoim parametrom być wykorzystywane zarówno w Polsce, jak i w Niemczech.

- Inwestujemy i kształcimy naszych pracowników po to, by mogli świadczyć pracę bez względu na zarządcę infrastruktury. Taka organizacja logistyki przewozów pozwoli osiągnąć jeszcze większą konkurencyjność na rynku kolejowych przewozów towarowych i po raz kolejny pokazać najwyższe kompetencje LOTOS Kolej naszym klientom - mówi Bartłomiej Ulko, Koordynator ds. Przewozów w Niemczech. 

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij