Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Gdańsk, 27.03.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

NA DOSTAWĘ 324 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

 

Zamawiający:

 

LOTOS Kolej Sp. z o. o.

ul. Michałki 25

80-716 Gdańsk

NIP 583-26-41-717

REGON 191939022

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa  324 sztuk wagonów do realizowania przewozów intermodalnych:

  • 216 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’,

  • 108 wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 60’.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 25.04.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany do pkt I ppkt 2 Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego pn. „Opis Przedmiotu Zamówienia” oraz w Załącznikach nr 4A i 4B do projektu istotnych postanowień umowy dostawy, który stanowi załącznik nr 6 do Zapytania ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1160687).

pdf Zapytanie ofertowe (25.04.2019).pdf
pdf Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego.pdf
docx Zapytanie ofertowe (25.04.2019).docx
pdf Załącznik nr 6. Projekt istotnych postanowień umowy dostawy.pdf
pdf Załącznik nr 7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych..pdf
pdf Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt VI. ust. 2 lit. f) – k) Zapytania Ofertowego.pdf
pdf Załącznik nr 4. Wykaz wagonów towarowych, wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
pdf Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf
pdf Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
pdf Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf