Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Gdańsk, 07.05.2019 r. 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ JEDNOSYSTEMOWEJ
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ 

 

Zamawiający:

LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 7 czerwca 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1175791).

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 07.05.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany do treści Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w załączniku do niniejszego ogłoszenia

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało także w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1160687).


 ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ
 

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz lokomotyw, wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt V. ust. 2 lit. f) – j) Zapytania Ofertowego.pdf
Załącznik nr 6. Projekt istotnych postanowień umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych..pdf
Załącznik nr 8. Istotne postanowienia umowy serwisowej.pdf
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego_lokomotywa jednosystemowa
Zapytanie ofertowe_Dostawa lokomotywy jednosystemowej (07.05.2019)
KOL_ZA_006_18_DN