Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

LOTOS

Header

Gdańsk, 29.03.2019 r.

 

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ JEDNOSYSTEMOWEJ
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:

 

LOTOS Kolej Sp. z o. o.

ul. Michałki 25

80-716 Gdańsk

NIP 583-26-41-717

REGON 191939022

 

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednosystemowej lokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 17 maja 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1175791).

 

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

pdf Zapytanie Ofertowe lokomotywa jednosystemowa (wraz z załacznikami)
pdf Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
pdf Zapytanie ofertowe.pdf
pdf Załącznik nr 6. Istotne postanowienia umowy dostawy.pdf
pdf Załącznik nr 4. Wykaz lokomotyw wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
pdf Załącznik nr 7 do Zapytania ofertowego. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.pdf
pdf Załącznik nr 8. Istotne postanowienia umowy serwisowej.pdf
pdf Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
pdf KOLZA00618DN.pdf
pdf Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt V. ust. 2 lit. f) – j) Zapytania Ofertowego.pdf
pdf Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf