logo

Działalność handlowa
LOTOS Kolej z najnowocześniejszą lokomotywą w Europie – Vectron MS firmy Siemens Mobility

LOTOS Kolej z najnowocześniejszą lokomotywą w Europie – Vectron MS firmy Siemens Mobility

LOTOS Kolej – drugi największy kolejowy przewoźnik w Polsce pod względem pracy przewozowej i lider na rynku przewozów towarów niebezpiecznych – powiększa swoją flotę o najnowocześniejszą w Europie wielosystemową lokomotywę Vectron. Pojazd został zakupiony przy wsparciu z funduszy Unii Europejskiej, za pośrednictwem Centrum Unijnych Projektów Transportowych na realizację przewozów intermodalnych. Dostawa lokomotywy planowana jest w 2021 r.