logo

W formule on-line zorganizowany został jubileuszowy, X Kongres Kolejowy, w którym wzięli udział przedstawiciele rządu RP, lokalnych samorządów, ośrodków badawczych oraz główni potentaci branży kolejowej w Polsce. Spółka LOTOS Kolej była partnerem wydarzenia, które odbyło się w dniach 18-20 listopada. Patronem honorowym Kongresu zostało m.in. Ministerstwo Infrastruktury.

Działalność handlowa

Podczas trzydniowego spotkania eksperci debatowali o nowej rzeczywistości, w jakiej znalazła się polska kolej. Poruszano również tematy związane z infrastrukturą, a także przyszłością przewozów kolejowych. Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej uczestniczył w panelu dotyczącym bieżącej kondycji i przyszłości rynku kolejowych przewozów towarowych. Podkreślił on w swoim wystąpieniu, że przewoźnicy kolejowi muszą dostosować swoje działania do zmieniającej się struktury przewozów.

Obserwując wzrost przewozów intermodalnych na rynku, jesteśmy przekonani, że inwestowanie w nowoczesny tabor do realizacji tego rodzaju przewozów jest konieczne. W ten sposób zapewnimy dobrą jakość usług klientom, którzy decydują się korzystać z transportu kolejowego – powiedział Anatol Kupryciuk, prezes Zarządu LOTOS Kolej.

LOTOS Kolej_Anatol Kupryciuk

W trakcie debaty poruszono także kwestie wysokości stawek dostępu do infrastruktury kolejowej oraz omawiano tematy związane z procedowaną Ustawą o czasie pracy maszynistów. Jak podkreślił Andrzej Bittel, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, wiele podmiotów wzięło udział w konsultacjach dotyczących proponowanej ustawy. Obecnie organy ministerialne rozważają argumenty, które padły ze strony zainteresowanych stron, również te dotyczące poziomu konkurencyjności kolei względem przewoźników drogowych.

X Kongres Kolejowy zakończył się podpisaniem umowy pomiędzy spółką LOTOS Kolej, a Siemens Mobility, na dostarczenie najnowocześniejszej w Europie lokomotywy dwustystemowej Vectron MS w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Nowa lokomotywa Vectron MS dla LOTOS Kolej dysponuje mocą 6,4 MW, jest wyposażona w system ETCS zgodny z obecnie obowiązującymi specyfikacjami (Baseline 3) oraz rozwija maksymalną prędkość 160 km/h. Lokomotywa posiada homologację na Polskę, Niemcy, Austrię, Czechy, Słowację, Węgry, przy czym pojazdy z platformy Vectron zostały dopuszczone do eksploatacji aż w 20 europejskich krajach.

***

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4 tys. wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dla klientów zewnętrznych LOTOS Kolej wykonuje prowadzi czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów. LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej. Spółka działa w 6 zakładach w Polsce.

Udostępnij