Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Logo ue kolej
Gdańsk, 02.09.2019 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ WIELOSYSTEMOWEJ 
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 15 października 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1203390).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz lokomotyw, wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt V. ust. 2 lit. f) – j) Zapytania Ofertowego.pdf
Załącznik nr 6. Projekt istotnych postanowień umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych..pdf
Załącznik nr 8. Istotne postanowienia umowy serwisowej.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy wielosystemowej.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy wielosystemowej_word.docx
KOLZA00618DN.pdf