Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 17.10.2019 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ WIELOSYSTEMOWEJ 
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 31 października 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1203390).

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 08.10.2019 r. dokonał modyfikacji postanowień Zapytania Ofertowego. Treść zmian zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 17.10.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany do treści Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w zawarto w poniższym zestawieniu

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Odpowiedzi na pytania_MS_17.10.2019.pdf
Odpowiedzi na pytania_MS_17.10.2019.pdf.docx
Zapytanie Ofertowe_MS_17.10.2019.pdf
Zapytanie Ofertowe_MS_17.10.2019.pdf.docx
Zmiana Zapytania Ofertowego_MS_08.10.2019.pdf
KOL_ZA_006_18_DN_wyd_2.pdf