Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 02.09.2019 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ JEDNOSYSTEMOWEJ 
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej jednosystemowejlokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 15 października 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1203388).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych..pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz lokomotyw, wyprodukowanych przez Wykonawcę.pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt V. ust. 2 lit. f) – j) Zapytania Ofertowego.pdf
Załącznik nr 6. Projekt istotnych postanowień umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 7. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych..pdf
Załącznik nr 8. Istotne postanowienia umowy serwisowej.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy jednosystemowej.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy jednosystemowej_word.docx
KOLZA00618DN.pdf