Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 02.09.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ 216 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM
DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 216 sztuk sześcioosiowych wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’, do realizowania przewozów intermodalnych:

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 14 października 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1203397).

TREŚĆ OGŁOSZENIA ZOSTAŁA ZMIENIONA

Zamawiający w dniu 13.09.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego. Dokument umieszczono w poniższym zestawieniu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych.pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz wagonów kolejowych, wyprodukowanych przez Wykonawcę w okresie 5 lat przed terminem złożenia oferty.pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt VI. ust. 2 lit. f) – k) Zapytania Ofertowego.pdf
Załącznik nr 6. Propozycja harmonogramu dostaw wagonów.pdf
Załącznik nr 7. Projekt istotnych postanowień Umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 8. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych osobowych.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 216 sztuk nowych wagonów platform.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 216 sztuk nowych wagonów platform_word.docx
KOLZA00618DN.pdf
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego