Nasz serwis używa plików cookie do prawidłowego działania strony. Jeśli nie wyrażasz na to zgody, możesz wyłączyć obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej.
Close

logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 29.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ 108 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest wyprodukowanie i dostarczenie 108 szt. nowobudowanych wagonów platform, w tym:

a) 72 sztuki sześcioosiowych wagonów platform o łącznej długości ładunkowej wynoszącej 80 stóp (część I),
b) 36 sztuk czteroosiowych wagonów platform o długości ładunkowej wynoszącej 40 stóp (część II).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia jest zawarty w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.

Wykonawcy mogą składać ofert na jedną bądź wszystkie części zamówienia, przy czym oferta na daną część zamówienia musi dotyczyć pełnej ilości wagonów określonych dla tej części.

Zamawiający informuje, że zamówienie objęte niniejszym postępowaniem zostało objęte dofinansowaniem w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, Działanie 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 10 grudnia 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1214561).

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

PLIKI DO POBRANIA:

KOL_ZA_006_18_DN.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform_29.10.2019.pdf
Zapytanie ofertowe_Dostawa 108 sztuk nowych wagonów platform_29.10.2019