logo

LOTOS Kolej Sp. z o. o.

ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
lotoskolej@lotoskolej.pl

Dział Zarządu i Compliance
tel. 58 308 77 35
tel. 58 308 74 59
fax. 58 308 76 78

Dział Obsługi Handlowej
tel. 512 165 888
e-mail. handel.kolej@orlen.pl

 

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email lotoskolej@lotoskolej.pl, telefonicznie pod numerem 58 308 77 35 lub pisemnie pod adresem LOTOS Kolej Sp. z o.o., ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk. 

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@lotoskolej.pl lub pisemnie na adres LOTOS Kolej Sp. z o.o., ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Kolej Sp. z o.o., polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Kolej Sp. z o.o. m.in. podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.