logo

LOTOS Kolej Sp. z o. o.

ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
lotoskolej@lotoskolej.pl

Sekretariat Zarządu
tel. 58 308 77 35
tel. 58 308 74 59
fax. 58 308 76 78

Biuro Komunikacji i Rozwoju
tel. 58 308 83 02

Dział Obsługi Handlowej
tel. 512 165 888

Dział Rozwoju Sprzedaży
tel. 512 101 480

Dział Rozliczeń Sprzedaży
e-mail. FS_LOTOSKolej@grupalotos.pl

Zakład Przewozów Północ
tel. 58 308 76 62

Wydział Przewozów Gdańsk
tel. 58 308 79 86

Wydział Przewozów Zduńska Wola
tel. 43 657 13 02

Wydział Przewozów Poznań
tel. 505 499 175

Zakład Przewozów Południe
tel. 32 323 78 20

Wydział Przewozów Czechowice
tel. 32 323 78 30

Wydział Przewozów Jasło
tel. 13 446 64 68

Wydział Przewozów Wrocław
tel. 515 149 337 

Formularz kontaktowy

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LOTOS Kolej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk. Z Administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email lotoskolej@lotoskolej.pl, telefonicznie pod numerem 58 308 77 35 lub pisemnie pod adresem LOTOS Kolej Sp. z o.o., ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk. 

U administratora danych osobowych został wyznaczony Inspektor ochrony danych, z którym można się skontaktować poprzez email iod@lotoskolej.pl lub pisemnie na adres LOTOS Kolej Sp. z o.o., ul. Michałki 25, 80-716 Gdańsk z dopiskiem „Inspektor ochrony danych”. Z Inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu kontaktowym dotyczącym odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes LOTOS Kolej Sp. z o.o., polegający na zapewnieniu udzielania odpowiedzi na wpływające zapytania. 

Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie LOTOS Kolej Sp. z o.o. m.in. podmiotom serwisującym i utrzymującym systemy informatyczne służące do realizacji celu wymienionego powyżej – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami administratora.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez 1 rok.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. 

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych. Dane kontaktowe zostały wskazane powyżej.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych osobowych, rozpatrzenie zgłoszenia nie będzie możliwe.