logo

Ochrona danych osobowych

Informacja o zasadach ochrony danych osobowych w LOTOS Kolej Sp. z o.o.
w związku z rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. przepisów RODO

Zakres zastosowania Rozporządzenia

Przetwarzanie danych osobowych w LOTOS Kolej Sp. z o.o. regulują przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych - dalej jako „Rozporządzenie” lub „RODO”).

Administrator danych

LOTOS Kolej Sp. z o.o. jest administratorem danych osobowych. Zgodnie z Rozporządzeniem administrator danych jest odpowiedzialny za przestrzeganie zasad ochrony danych osobowych.

Inspektor ochrony danych

W LOTOS Kolej Sp. z o.o. funkcję inspektora ochrony danych pełni p. Magdalena Grabowska.

Osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się z inspektorem ochrony danych we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz z wykonywaniem praw przysługujących im na mocy Rozporządzenia.

W celu umożliwienia kontaktu z inspektorem ochrony danych został utworzony dedykowany adres e-mail: iod@lotoskolej.pl

Osoby, których dane dotyczą mogą także kontaktować z inspektorem ochrony danych pisemnie:

Inspektor ochrony danych
LOTOS Kolej Sp. z o.o.
Ul. Michałki 2, 80-716 Gdańsk

Inspektor ochrony danych zapewnia pełną poufność komunikacji z osobami, których dane dotyczą. Zgodnie z art. 38 ust. 5 Rozporządzenia inspektor ochrony danych jest zobowiązany do zachowania tajemnicy lub poufności co do wykonywania swoich zadań – zgodnie z prawem Unii lub prawem państwa członkowskiego.

Gdańsk, 25.05.2018 r.