logo

Taryfa Usług Kolejowych

Myjnia Cystern – cennik 2023
Taryfa usług kolejowych - obowiązuje od 1 stycznia 2023 roku
Ogólne warunki umowne
Regulamin Przewozów Towarowych - Obowiązuje od 29 kwietnia 2020 r.

Załączniki do Regulaminu Przewozów Towarowych

Załącznik 2b – Załącznik do Listu przewozowego/Przewozu uzupełniającego (wersja nieedytowalna)
Załącznik 2a - List przewozowy/Przewóz uzupełniający (wersja nieedytowalna)
Załącznik 2a i 2b - List przewozowy/Przewóz uzupełniający wraz z załącznikiem (wersja edytowalna)
Załącznik 1 – Zamówienie na przewóz (wersja edytowalna)
Załącznik 1 – Zamówienie na przewóz (wersja nieedytowalna)
Załącznik 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy (wersja nieedytowalna)
Załącznik 4 - Protokół zdawczo-odbiorczy (wersja edytowalna)
Załącznik 3 - Protokół z komisyjnego ustalenia stanu przesyłki (wersja edytowalna)

Instrukcje Załadunku i Rozładunku Cystern Kolejowych

Instrukcja obsługi opróżniania i napełniania wagonów cystern do przewozu lekkich i ciężkich produktów naftowych bez wahadła gazowego
Instrukcja obsługi opróżniania i napełniania wagonów cystern do przewozu lekkich i ciężkich produktów naftowych z wahadłem gazowym
Instrukcja obsługi opróżniania i napełniania wagonów cystern do przewozu ciekłych węglowodorów i innych gazów skroplonych

Instrukcje obsługi wagonu

Instrukcja obsługi wagonów typu E

Regulamin dostępu do obiektów infrastruktury usługowej

Regulamin dostępu do OIU LOTOS Kolej z dnia 06.12.2017 r.

Strategia podatkowa

Informacja o realizowanej strategii podatkowej za rok 2022
Informacja o realizowanej strategii podatkowej na rok 2021
Informacja o strategii podatkowej LOTOS Kolej

Zasady postępowania na terenie Rafinerii Gdańskiej

Instrukcja postępowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS zasad
Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy LOTOS S.A.
Zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po terenie kolejowym
Instrukcja postępowania w przypadku nieprzestrzegania obowiązujących na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS zasad.pdf
Zasady bezpieczeństwa podczas poruszania się po bocznicy i liniach kolejowych
Informator o zasadach postępowania na terenie Grupy Kapitałowej LOTOS w Gdańsku