logo

Certyfikaty i Licencje Spółki

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (nr NC-2821) - 02.12.2020 r.
Załącznik do certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (nr NC-2821/1) - 02.12.2020 r.
Certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania (nr NC-2821/1) - 02.12.2020 r.
Załącznik do certyfikatu Zintegrowanego Systemu Zarządzania (nr NC-2821) - 02.12.2020 r.

Bezpieczeństwo przewozów kolejowych

Licencja na udostępnianie pojazdów trakcyjnych na podstawie art. 45 ustawy o transporcie kolejowym – 19.03.2014 r.
Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych na podstawie art. 45 ustawy o transporcie kolejowym – 19.03.2014 r.
Certyfikat Bezpieczeństwa Część A – certyfikat potwierdzający akceptację systemu zarządzania bezpieczeństwem na terenie Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą 2004/49/WE oraz właściwymi przepisami krajowymi
Certyfikat Bezpieczeństwa Część B (CZ)
Certyfikat Bezpieczeństwa Część B (DE)
Certyfikat Bezpieczeństwa Część B (PL)
KOL.62.03.00.00 wyd. 6 - Uprawnienia pracowników prowadzących pojazdy kolejowe.pdf
KOL.62.03.02.00 wyd. 2 - Wydawanie oraz aktualizacja Świadectwa maszynisty z wyłączeniem działalności na terytorium Niemiec.pdf

Utrzymanie pojazdów kolejowych

Certyfikat spawania zgodnie z normą DIN EN ISO 3834-2 (EN 729-2) - 16.03.2018
Certyfikat spawania zgodnie z normą EN 15085-2 - 14.02.2019
Certyfikat VPI 2022-2027
Certyfikat zgodności dla podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie - potwierdzający zaakceptowanie systemu utrzymania podmiotu odpowiedzialnego za utrzymanie w Unii Europejskiej zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 206/798 i rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2019/779

Jakość, środowisko, bezpieczeństwo pracy