logo

Europejski Kongres Gospodarczy oficjalnie otwarty. XIII edycja wydarzenia odbywa się w Katowicach. Przez 3 dni odbędzie kilkadziesiąt paneli i konferencji. Na kongres zarejestrowało się 7 tysięcy osób. Partnerem głównym wydarzenia jest Grupa LOTOS. Pierwszego dnia w dyskusji „Zielona kolej. 2021 – Europejski Rok Kolei” wziął udział prezes zarządu LOTOS Kolej, Anatol Kupryciuk.

Działalność handlowa

Podczas tego tegorocznej edycji uczestnicy Kongresu podejmują zagadnienia, związane m. in. z popandemicznym planem odbudowy Europy, Zielonym Ładem UE, międzynarodowym handlem i relacjami gospodarczymi po pandemii, digitalizacją gospodarki i rolą konsumenta w czasach „nowej rzeczywistości”. Zaplanowano także debaty, poświęcone rozwiązaniom prawnym wobec wyzwań zmieniającej się gospodarki, założeniom w ramach Polskiego Ładu, finansom państwa w dobie pandemii czy restrukturyzacji firm.

– Koszty skutków transformacji energetyczno-klimatycznej będą niższe, niż zaniechań – powiedział w Katowicach minister ds. UE Konrad Szymański. Jak zaznaczył, należy koncentrować się na ograniczaniu kosztów działań, także wobec złych doświadczeń z odwlekania zmian. Minister odpowiedzialny za sprawy europejskie uczestniczył w poniedziałkowej sesji otwarcia Europejskiego Kongresu Gospodarczego, zorganizowanej pod hasłem "Gospodarka - czas odbudowy".

Choć zastrzegł, że na razie nie są to jeszcze konsekwencje wystarczająco pozytywne wskazał, że należy docenić utworzenie Funduszu Sprawiedliwej Transformacji, którego Polska ma być głównym beneficjentem oraz że "rzeczową propozycją" jest powołanie społeczno-klimatycznego funduszu (Social Climate Fund) w ramach pakietu Fit for 55, którego Polska może stać się głównym beneficjentem.

Fundusz ten - zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami - ma być finansowany z budżetu UE na poziomie 25 proc. spodziewanych dochodów z handlu uprawnieniami do emisji (ETS) w odniesieniu do paliw stosowanych w budownictwie i transporcie drogowym, zapewniając państwom członkowskim szacunkowo 72,2 mld euro finansowania na lata 2025-2032.

Zielona kolej

Prezes zarządu LOTOS Kolej Anatol Kupryciuk wziął udział w dyskusji pod hasłem „Zielona kolej. 2021 – Europejski Rok Kolei”, podczas której omówiono kwestie, związane z nowoczesną, zrównoważoną infrastrukturą kolejową i technologiami, zwiększającymi atrakcyjność transportu kolejowego.

EKG Kolej

– „Zielony Ład” jest pierwszą tak kompleksową strategią, dotyczącą ochrony środowiska. Możemy powiedzieć, że działania naszego rządu w zakresie infrastruktury i transportu wyprzedziły te, które przewidziano w ramach europejskiego dokumentu. Nasze działania w infrastrukturze rozpoczęły się wcześniej – podkreślał, otwierając dyskusję, minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. – 14 mln zł na nowy tabor, przebudowa szlaków kolejowych, nowoczesne systemy zarzadzania oraz bezpieczeństwa, które pozwolą jeździć pociągom coraz szybciej. Czerpiemy z doświadczeń ostatnich lat i patrzymy w przyszłość – dodał.

Następnie omówiono kwestie regulacyjne, kładąc nacisk na to, co państwo mogłoby zrobić, aby – w kontekście „Zielonego Ładu” – kolej mogła stać się bardziej konkurencyjna, jako najbardziej ekologiczny środek transportu. Rozmawiano o tym co decyduje, że klient wybiera transport samochodowy lub kolejowy.

– Przewoźnik towarowy musi przede wszystkim zaproponować konkurencyjną cenę i jakość. Oprócz wielkich inwestycji, jak zakup taboru, bierzemy obecnie udział w projekcie intermodalnym, w ramach którego kupujemy ponad 300 wagonów i 2 lokomotywy , które będziemy odbierać w tym tygodniu na tragach Trako w Gdańsku – powiedział prezes zarządu LOTOS Kolej Anatol Kupryciuk. – Jesteśmy przewoźnikiem, operującym na różnych infrastrukturach: niemieckiej, czeskiej. Jako jeden z niewielu przewoźników pracujemy własnymi zasobami, swoim kapitałem ludzkim. Większość przewozów wykonujemy z udziałem naszych pracowników – podkreślił.

Prezes LOTOS Kolej dodał, że dysponujemy tym samym taborem, co zagraniczna konkurencja, lecz poważny problem stanowią u nas przepisy, np. dłuższy w porównaniu z innymi krajami czas szkoleń oraz ograniczenia w ramach techniki ruchu, które nie występują w innych krajach. – Aby sprostać konkurencji, warto zająć się aspektami prawnymi, bo inni znaleźli już na to rozwiązanie – podsumował Anatol Kupryciuk.

W dyskusji podkreślano, że klienci, którzy zlecają przewozy zwracają dziś uwagę na terminowość i cenę, lecz wciąż jeszcze nie na klimatyczny aspekt kolei.

Europejski Kongres Gospodarczy

To jedno z najważniejszych wydarzeń konferencyjnych w Polsce i Europie. Podczas XIII edycji wydarzenia spotykają się przedstawiciele świata polityki, biznesu, nauki, ekonomii i mediów. Wśród nich są również przedstawiciele LOTOSU: Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu ds. inwestycji i innowacji, Krzysztof Nowicki, wiceprezes zarządu ds. fuzji i przejęć, Cezary Godziuk, prezes zarządu LOTOS Asfalt oraz Anatol Kupryciuk, prezes zarządu LOTOS Kolej. Grupa LOTOS jest także Partnerem Głównym wydarzenia.

Odbywający się w Katowicach Europejski Kongres Gospodarczy (EEC) w ciągu ponad dekady zyskał miano otwartego forum wymiany doświadczeń, opinii i wiedzy o polskiej i europejskiej gospodarce oraz ekonomicznych, społecznych i technologicznych uwarunkowaniach jej rozwoju. To teraz jedno z najważniejszych miejsc w Europie, gdzie podejmuje się aktualne tematy, dotyczące ekonomii i życia społecznego.

We wtorek, 21 września o godz. 13:30 w panelu „Wodór – paliwo przyszłości” weźmie udział Jarosław Wróbel, wiceprezes zarządu Grupy LOTOS ds. inwestycji i innowacji.

Udostępnij