logo

Już po raz jedenasty czołowi potentaci branży transportu szynowego w Polsce oraz przedstawiciele urzędów państwowych, samorządów i uczelni wyższych spotkali się na Kongresie Kolejowym. To największe i najbardziej prestiżowe wydarzenie konferencyjne branży kolejowej w kraju odbyło się 24 listopada br. LOTOS Kolej, kontynuując wieloletnią współpracę, po raz kolejny została partnerem kongresu.

Konferencje

Wydarzenie zorganizowali: Zespół Doradców Gospodarczych TOR, Rynek Kolejowy oraz Railway Business Forum, a swoim Patronatem Honorowym objął je m.in. Urząd Transportu Kolejowego. W tegorocznej edycji, podobnie jak w poprzednich, udział wzięli eksperci z sektora kolejowego z Polski, jak również zza granicy. Kongres został otwarty przez Szymona Huptysia – rzecznika Ministerstwa Infrastruktury, po którym w formule online wystąpiła Adina Valean, Europejska Komisarz ds. transportu z Komisji Europejskiej.

Tematyka wydarzenia poświęcona była obecnej sytuacji branży w drugim roku pandemii oraz perspektywom i wyzwaniom na najbliższe miesiące. Podczas konferencji szeroko poruszano również tematy związane z planami inwestycyjnymi na infrastrukturze kolejowej, dążeniem do neutralności klimatycznej kolei, czy wykorzystaniem technologii wodorowych. Jak zaznaczył Adrian Furgalski, prezes Zarządu Zespołu Doradców Gospodarczych TOR: – Coraz więcej przewozów ładunków przejmują drogi, a udział pracy przewozowej kolei w transporcie spadł poniżej 10% (wobec średniej europejskiej 16%).  Musimy zdać sobie sprawę, że mamy ograniczenia systemowe, które musimy zmienić.

W ocenie prelegentów na kolei wiele się zmienia, następuje transformacja systemów, rośnie zainteresowanie klientów kolejowymi przewozami  intermodalnymi, jednak ta gałąź transportu wciąż wymaga silnego wsparcia, by wyrównać swoje szanse na rynku w porównaniu do transportu drogowego.

LOTOS Kolej została zaproszona do udziału w debacie eksperckiej pt. „Polska kolej na logistycznej mapie Europy. Przewozy towarowe i rozwój intermodalu w naszym kraju”, w której spółkę reprezentował manager z wieloletnim doświadczeniem – Rafał Gawliński – kierownik Zakładu Przewozów Południe. – Jako przewoźnik zauważamy znaczny wzrost zainteresowania przewozami intermodalnymi wśród naszych partnerów biznesowych. Transport kontenerowy rozwija się dynamicznie zwłaszcza na Nowym Jedwabnym Szlaku, co widoczne jest dla naszej spółki zwłaszcza na trasie Małaszewicze – Niemcy i na te przewozy kładziemy szczególny nacisk. Jednak, mimo zwiększonych wolumenów przewożonych koleją, wciąż jako branża stanowimy niewielki wycinek intermodalnego procesu transportowego i nie jest to wzrost porównywalny do tego, który zachodzi na rynku. Jako przewoźnik chcielibyśmy w większym stopniu uczestniczyć w tym transporcie, tym bardziej, że mamy przewagę np. w postaci zasilania energią elektryczną – tłumaczył Gawliński.

W perspektywie najbliższych 10 lat paneliści przewidywali dalszy znaczny wzrost kolejowych przewozów intermodalnych, nie tylko w kierunku Wschód-Zachód, ale również na dłuższych dystansach. Warunkiem sukcesu jest jednak poprawa warunków panujących na infrastrukturze, budowa nowych linii, ograniczenie zamknięć torowych na sieci, a także obniżanie stawek dostępu do linii kolejowych. Kluczowym aspektem jest również wsparcie władz krajowych oraz unijnych w kwestii dofinansowań. – Jeśli dziś sprostamy wszystkim wyzwaniom, to za 10 lat będziemy potrafili jeździć szybciej, nie będzie nas ograniczał terminal, będziemy równoprawnym uczestnikiem systemu transportowego. Dzięki temu usługi przewoźników będą jeszcze bardziej ekonomiczne, elastyczne i ekologiczne – podsumował Rafał Gawliński.

– Kongres Kolejowy to biznesowe spotkanie oparte na merytorycznych dyskusjach, jedno z ważniejszych   wydarzeń konferencyjnych dla naszej branży, gdzie możemy się podzielić naszymi spostrzeżeniami z innymi. Cieszę się, że mieliśmy okazję wymienić się doświadczeniami z pozostałymi panelistami podczas debaty dot. przewozów intermodalnych, ponieważ jest to bardzo perspektywiczny sektor transportu, który stanowi dla nas jeden z biznesowych priorytetów – dodaje Anatol Kupryciuk, prezes zarządu LOTOS Kolej.

LOTOS Kolej sukcesywnie rozwija strukturę prowadzonych przewozów, zwiększając swoje udziały na rynku intermodalnym. Spółka została jednym z laureatów konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach którego kupiła nowe 324 wagony-platformy oraz 2 lokomotywy najnowszej generacji. Wartość projektu, to około 179 mln złotych.

Biuro Prasowe, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel. 58 308 72 29, 58 308 70 44, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij