logo

Ośrodek szkolenia i egzaminowania maszynistów LOTOS Kolej sp. z o.o. ogłasza nabór na szkolenie dla kandydatów ubiegających się o uzyskanie licencji maszynisty. Licencja pozwala na ubieganie się u przewoźnika kolejowego o wydanie świadectwa maszynisty. Posiadanie obu dokumentów uprawnia maszynistę do prowadzenia pojazdów kolejowych.

Ogólne

Przewidywany termin:
rozpoczęcia szkolenia - 28 listopada 2022 r.
zakończenia szkolenia – 20 stycznia 2023 r.
uwzględniając przerwę świąteczną w dniach 23 grudnia 2022 r. – 1 stycznia 2023 r. oraz 6 stycznia 2023 r.

Forma i miejsce prowadzenia zajęć:
zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej w siedzibie LOTOS Kolej przy ulicy Michałki 25 w Gdańsku oraz na bocznicy Rafinerii Gdańskiej sp. z o.o.

Zajęcia odbędą się zgodnie z programem określonym w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie licencji maszynisty (Dz.U. z 2019 r. poz. 2373 z późn. zm.) i obejmować będą 240 godzin lekcyjnych wykładów (po 45 minut każda) oraz 58 godzin zegarowych zajęć praktycznych.

W trakcie szkolenia kandydaci na maszynistów posiądą wiedzę ogólną dotyczącą taboru kolejowego oraz infrastruktury kolejowej, w tym zagadnienia obejmujące:

Zajęcia będą prowadzone przez doświadczoną kadrę - instruktorów oraz kontrolerów LOTOS Kolej posiadających duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kolejowych oraz praktykę dydaktyczną.

Po ukończeniu szkolenia odbędzie się egzamin, po zdaniu którego uczestnicy będą mogli złożyć wniosek do Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego o wydanie licencji maszynisty.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu Prezes UTK wydaje licencję maszynisty na wniosek osoby, która:

Przewidywana liczba uczestników szkolenia: od 15 do 30 osób.

Cena szkolenia wraz z egzaminem: 4 000 PLN netto/osoba.

Oferta skierowania jest zarówno do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jak i do przedsiębiorców, pragnących skierować swoich pracowników na szkolenie i egzamin, w celu uzyskania licencji maszynisty.

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej mogą zapisać się na szkolenie poprzez wypełnienie i przekazanie do LOTOS Kolej formularza zgłoszeniowego, dostępnego tutaj: (Formularz zgłoszeniowy - Szkolenie na licencję maszynisty) wraz z dowodem wpłaty należności za szkolenie i egzamin. Z kolei przedsiębiorców, chcących skierować swoich pracowników na szkolenie zapraszamy do kontaktu z Kierownikiem Działu Szkoleń Pracowników Ruchu Kolejowego na adres e-mail: lukasz.nadratowski@lotoskolej.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu +48 507-228-035

2022 rok jest ostatnią szansą na uzyskanie licencji maszynisty poprzez zdanie egzaminu w Ośrodku szkolenia i egzaminowania maszynistów oraz kandydatów na maszynistów, bowiem od dnia 1 stycznia 2023 r. przystąpienie do egzaminu na licencję maszynisty możliwe będzie jedynie w państwowym Centrum Egzaminowania i Monitorowania Maszynistów w Warszawie, prowadzonym przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego.

 

Udostępnij