logo

Pod koniec maja, w miejscowości Nowogród Bobrzański koło Zielonej Góry, LOTOS Kolej wzięła udział w edukacyjnej symulacji wypadku kolejowego pod nazwą „Szlaban na ryzyko”. Wydarzenie miało uświadomić młodzieży z okolicznych szkół konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Działalność handlowa

Pod koniec maja, w miejscowości Nowogród Bobrzański koło Zielonej Góry, LOTOS Kolej wzięła udział w edukacyjnej symulacji wypadku kolejowego pod nazwą „Szlaban na ryzyko”. Wydarzenie miało uświadomić młodzieży z okolicznych szkół konsekwencje nieprzestrzegania przepisów bezpieczeństwa na przejazdach kolejowych.

Lokomotywa manewrowa LOTOS Kolej uczestniczyła w kontrolowanym zderzeniu z samochodem osobowym, który próbował przejechać przez tory pomimo czerwonego światła.

Bardzo się cieszę że LOTOS Kolej uczestniczy w tym wydarzeniu, jestem przekonany że każdy z obserwatorów zastanowi się teraz dwa razy zanim złamie przepisy i doprowadzi do sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu – mówi Sławomir Świniuch, maszynista LOTOS Kolej, który prowadził lokomotywę podczas symulacji.

Nieprzestrzeganie przepisów przez uczestników ruchu drogowego to bardzo częsta przyczyna wypadków na przejazdach kolejowych. W samej Zielonej Górze dochodzi do kilkunastu takich zdarzeń miesięcznie. Poza symulacją wypadku, organizatorzy zadbali o przedstawienie pełnej akcji ratowniczej, przez zawiadomienie straży pożarnej, służb medycznych oraz interwencję policji.

Po dzisiejszej symulacji na pewno będę zwracała większą uwagę na stosowanie się do zasad ruchu drogowego, zwłaszcza na przejazdach kolejowych. Dowiedziałam się dziś również jakie kroki powinnam podjąć jeżeli będę świadkiem wypadku – powiedziała Anna Radziszewska, uczennica gimnazjum w Nowogrodzie Bobrzańskim.

Tegoroczna akcja „Szlaban na ryzyko” wchodzi w skład programu kampanii społecznej „Bezpieczny przejazd”, która trwa nieprzerwanie od 2005 roku. Jej nadrzędnym celem jest kształtowanie świadomości o zagrożeniach wynikających z niezachowania szczególnej ostrożności na przejazdach i terenach kolejowych. Więcej informacji o akcji znajdziesz na stronie http://www.bezpieczny-przejazd.pl/  

Biuro Komunikacji, Grupa LOTOS S.A., ul. Elbląska 135, 80-718 Gdańsk, tel.58 308 87 31, 58 308 83 88, 58 308 83 55, e-mail: media@grupalotos.pl

Udostępnij