logo

LOTOS Kolej kolejny raz skorzystała z programu Gdańskiego Urzędu Pracy dofinansowanego przez Krajowy Fundusz Szkoleniowy, który utworzono ze środków Funduszu Pracy. Celem programu jest inwestycja w kapitał ludzki poprzez szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe pracowników zatrudnionych w firmach ubiegających się o dofinansowanie.

Działalność handlowa

Wcześniej, bo w 2019 roku, wygrywając konkurs zorganizowany przez Urząd Pracy, spółka otrzymała dofinansowanie na szkolenie osób, które odbyły kurs na świadectwo maszynisty. W tym roku, dzięki wsparciu na poziomie 80 procent, LOTOS Kolej przeszkoliła 10 zatrudnionych w spółce maszynistów-instruktorów. Ukończyli oni kurs z zakresu zagadnień dotyczących ruchu kolejowego oraz zdobyli certyfikat pozwalający od strony formalnej na prowadzenie zajęć w przedmiotowym zakresie, podczas pouczeń okresowych. Po uzyskaniu uprawnień, spółka będzie mogła przeprowadzać obligatoryjne pouczenia dla niemal 650 osób zatrudnionych w spółce.

W Centrum Szkolenia we Wrocławiu maszyniści-instruktorzy odbyli 78 godzin szkoleniowych, w tym 57 godzin wykładów i 21 godzin ćwiczeń z 28 zagadnień związanych z ruchem kolejowym. Udział w zajęciach pozwolił kursantom na uzyskanie zaświadczenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z zakresu „Techniki ruchu i sygnalizacji na sieci kolejowej PKP”. Dzięki wykwalifikowanej, przygotowanej do nowych wyzwań kadrze, spółka całkowicie odchodzi od konieczności korzystania z usług podmiotów zewnętrznych.

Maszynista

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie świadectwa maszynisty, pracownicy zatrudnieni na stanowiskach bezpośrednio związanych z bezpieczeństwem
i prowadzeniem ruchu kolejowego zobowiązani są odbyć pouczenia okresowe trzy razy w roku. Dotychczas w spółce poszczególne bloki prowadzone były przez ekspertów z zakresu kolejnictwa
z podmiotów zewnętrznych, szkolących pracowników z obowiązujących zasad.

***

LOTOS Kolej jest drugim największym kolejowym przewoźnikiem w Polsce pod względem pracy przewozowej oraz liderem na rynku przewozów towarów niebezpiecznych. Spółka eksploatuje około 130 lokomotyw i ponad 4  tys. wagonów, świadcząc usługi dla Grupy Kapitałowej LOTOS oraz dla klientów zewnętrznych.

LOTOS Kolej wykonuje czynności ekspedycyjne na bocznicy kolejowej, a także oferuje wynajem i serwis techniczny taboru kolejowego. W nowoczesnej oczyszczalni wykonywane są usługi czyszczenia cystern kolejowych, a w symulatorze lokomotywy Dragon 2 odbywają się szkolenia maszynistów.

LOTOS Kolej od 2015 roku samodzielnie realizuje przewozy na terenie Republiki Federalnej Niemiec, od 2020 roku uzyskała również licencję na przewozy w Republice Czeskiej.

Udostępnij