logo

Spółka LOTOS Kolej od wielu lat jest inicjatorem rozwoju przewozów intermodalnych. Spółka od pierwszej edycji Forum Transportu Intermodalnego FRACHT jest partnerem wydarzenia, które rokrocznie przyciąga najważniejsze osoby z branży. Podczas tegorocznej edycji spółka LOTOS Kolej otrzymała prestiżową statuetkę Lider Transportu Intermodalnego.

Nagrody

FRACHT.jpg

LOTOS Kolej specjalizuje się w przewozach towarów niebezpiecznych i w tym obszarze od wielu lat jest liderem na polskich torach. Aktywnie działa na rynku dostosowując strukturę przewozów do panujących trendów, gdzie obecnie najszybciej rosnącym sektorem przewozów jest transport intermodalny. Spółka została jednym z laureatów konkursu Centrum Unijnych Projektów Transportowych, w ramach którego kupiła nowe 324 wagony-platformy oraz 2 lokomotywy najnowszej generacji. Wartość projektu, to około 179 milionów złotych. Obecnie trwają odbiory kolejnych partii taboru.

W 2020 roku spółka LOTOS Kolej wykonała w ramach transportu intermodalnego pracę przewozową na poziomie 176 milionów ntkm. Dynamika wzrostu jest znaczna, gdyż biorąc pod uwagę pierwsze półrocze 2021 roku została wykonana praca przewozowa w wysokości 125 mln ntkm, czyli o 187 procent więcej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Tym samym wzrasta udział spółki w krajowych przewozach kontenerów, gdyż zgodnie z raportem Urzędu Transportu Kolejowego, fracht grupy towarów przewożonych w kontenerach wzrosła w I kwartale 2021 roku o 25,8 procent.

- Zgodnie z obecnymi trendami, w kolejnych latach zakładamy mniejszy udział węgla i paliw w strukturze przewozów, natomiast wzrośnie liczba przewożonych kontenerów. Planujemy wzrost przewozów intermodalnych. Pamiętajmy, że kolej jest najbardziej efektywnym energetycznie środkiem transportu śródlądowego. Jeden pociąg zastępuje kilkadziesiąt ciężarówek, emitując przy tym prawie 80% mniej CO2 i zgodnie z założeniami polityki klimatycznej UE jest to szansa dla przewoźników kolejowych, którzy w przeciwieństwie do uczestników transportu samochodowego muszą płacić za każdy kilometr przejechany po torach. Wyrównanie rynkowej konkurencji miałoby pozytywny wpływ m.in. na środowisko – podkreśla Anatol Kupryciuk, Prezes Zarządu LOTOS Kolej.

Statuetki "Lider transportu intermodalnego" otrzymali podczas IX Forum Transportu Intermodalnego FRACHT również Organizacja Współpracy Kolei (OSŻD), Urząd Transportu Kolejowego, Centrum Unijnych Projektów Transportowych, PKP Cargo Connect, CLIP Intermodal i Morska Agencja Gdynia.

Udostępnij