logo

Gdańsk, 07.02.2020 r.

 INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY W POSTĘPOWANIU ZAKUPOWYM NA DOSTAWĘ 108 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Szanowni Państwo,

Zamawiający - LOTOS Kolej sp. z o. o., działając zgodnie z §11 ust. 3 Zarządzenia nr KOL/ZA/006/18/DN oraz postanowieniami rozdz. XII. ust. 6 Zapytania Ofertowego na dostawę 108 sztuk nowych wagonów platform do realizowania przewozów intermodalnych, przeprowadzonego w ramach projektu nr POIS.03.02.00-00-0021/17 pn. „Zakup nowoczesnego taboru intermodalnego przez firmę LOTOS Kolej Sp. z o.o.” informuje, iż przedmiotowe postępowanie zostało zakończone wyborem ofert.

Szczegółowa informacja znajduje się w załączonym dokumencie.

Informacja o wyborze oferty_108 szt. wag.