logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 30.04.2020 r.

DOSTAWA FABRYCZNIE NOWEJ WIELOSYSTEMOWEJ 
LOKOMOTYWY ELEKTRYCZNEJ

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej do realizowania przewozów intermodalnych.

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania Ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 5 czerwca 2020 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ  

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 03.04.2020 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany postanowień Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 23.04.2020 r. dokonał modyfikacji postanowień Zapytania Ofertowego. Treść zmian zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 30.04.2020 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany niektórych postanowień Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi
do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 12.05.2020 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego. Treść pytań i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 20.05.2020 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego. Treść pytań i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 02.06.2020 r. opublikował informację o przedłużeniu terminu składania ofert do  Zapytania Ofertowego na dostawę nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej. Dokument zawarto w poniższym zestawieniu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy wielosystemowej.docx
Zapytanie Ofertowe_Dostawa lokomotywy wielosystemowej.pdf
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego.pdf
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego.docx
ZARZĄDZENIE NR KOL/ZA/006/18/DN Zarządu LOTOS Kolej
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego cz.II.docx
Odpowiedzi na pytania do treści Zapytania Ofertowego cz.II.pdf
12.05.2020r.Odpowiedzi na pytania_Dostawa_lokomotywy_wielosystemowej.docx
12.05.2020r.Odpowiedzi na pytania_Dostawa_lokomotywy_wielosystemowej.pdf
20.05.2020r.Odpowiedzi na pytania_Dostawa_lokomotywy_wielosystemowej.pdf
20.05.2020r.Odpowiedzi na pytania_Dostawa_lokomotywy_wielosystemowej.docx
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert do Zapytania Ofertowego na dostawę nowej wielosystemowej lokomotywy elektrycznej