logo

Logo ue kolej

Gdańsk, 24.10.2019 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE
NA DOSTAWĘ 216 SZTUK NOWYCH WAGONÓW PLATFORM
DO REALIZOWANIA PRZEWOZÓW INTERMODALNYCH

Zamawiający:
LOTOS Kolej Sp. z o. o.
ul. Michałki 25
80-716 Gdańsk
NIP 583-26-41-717
REGON 191939022

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 216 sztuk sześcioosiowych wagonów platform o długości powierzchni ładunkowej wynoszącej 80’, do realizowania przewozów intermodalnych:

Zamawiający wymaga aby przedmiot zamówienia oferowany przez Wykonawców był produktem fabrycznie nowym, spełniającym wymagania opisane w treści niniejszego Zapytania ofertowego.

Termin składania ofert upływa: 4 listopada 2019 r. godz. 12.00.

Zapytanie ofertowe zostało opublikowane zostało w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz w Bazie Konkurencyjności (pod numerem ogłoszenia: 1203397).

Treść ogłoszenia została zmieniona

Zamawiający w dniu 24.10.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 11.10.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

Zamawiający w dniu 08.10.2019 r. opublikował pytania i odpowiedzi do treści Zapytania Ofertowego oraz wprowadził zmiany postanowień Zapytania Ofertowego. Pytania i odpowiedzi do Zapytania Ofertowego oraz zmodyfikowaną, ujednoliconą wersję Zapytania Ofertowego zawarto w poniższym zestawieniu.

ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT ZGODNIE Z PONIŻSZĄ DOKUMENTACJĄ

PLIKI DO POBRANIA:

Załącznik nr 1. Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ).pdf
Załącznik nr 2. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapit.pdf
Załącznik nr 3. Formularz Oferty.pdf
Załącznik nr 4. Wykaz wagonów kolejowych, wyprodukowanych przez.pdf
Załącznik nr 5. Oświadczenia Wykonawcy, o których mowa w pkt VI.pdf
Załącznik nr 6. Propozycja harmonogramu dostaw wagonów.pdf
Załącznik nr 7. Projekt istotnych postanowień Umowy dostawy.pdf
Załącznik nr 8. Klauzula informacyjna w zakresie ochrony danych.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 216 sztuk nowych wagonów platform_08.10.2019.pdf
Zapytanie Ofertowe_Dostawa 216 sztuk nowych wagonów platform_word_08.10.2019.docx
ZARZĄDZENIE NR KOL/ZA/006/18/DN Zarządu LOTOS Kolej Sp. z o.o. z dnia 16 sierpnia 2018 roku_wyd_2.pdf
Pytania i odpowiedzi_13.09.2019.pdf
Pytania i odpowiedzi_08.10.2019.pdf
Pytania i odpowiedzi_11.10.2019
Pytania i odpowiedzi_24.10.2019